Dolm^Rusł%9GimnŚwi ( Dolmen(4) ^ Rusłan(4) % 9 Gimnazjalno-licealnemu(4) Świętochowski(3) )