NiPrzeJab;6Sub^Góre1 ( Niećpnięcie(2) Przestań(4) Jabłczanka(3) ; 6 Subtylizować(3) ^ Górecki(4) 1 )